RetroArch
Macros
DVD motor control modes

Macros

#define DVD_SPINMOTOR_DOWN   0x00000000
 
#define DVD_SPINMOTOR_UP   0x00000100
 
#define DVD_SPINMOTOR_ACCEPT   0x00004000
 
#define DVD_SPINMOTOR_CHECKDISK   0x00008000
 

Detailed Description

Macro Definition Documentation

◆ DVD_SPINMOTOR_ACCEPT

#define DVD_SPINMOTOR_ACCEPT   0x00004000

Force DVD to accept the disk

◆ DVD_SPINMOTOR_CHECKDISK

#define DVD_SPINMOTOR_CHECKDISK   0x00008000

Force DVD to perform a disc check

◆ DVD_SPINMOTOR_DOWN

#define DVD_SPINMOTOR_DOWN   0x00000000

Stop DVD drive

◆ DVD_SPINMOTOR_UP

#define DVD_SPINMOTOR_UP   0x00000100

Start DVD drive